ผู้เขียน: admin

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC155B1 วงเงิน ๓๗,๙๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๓ ธ.ค. ๕๙ วันที่ประกาศ ๑๓ ธ.ค.๕๙

จ้างบริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ของเฮลิคอป Read More …