ผู้เขียน: admin

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย

    พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ร่วมกิจ Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบํารุงรักษาระบบเครื่องมือสํารวจความสูง ภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LIDAR)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบํารุงรักษาระบ Read More …