ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) วงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัด Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412EP หมายเลข ๙๓๓๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา Read More …

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใ Read More …

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๒๐ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใ Read More …

ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใน ผท.ทหาร เรื่อง รักเรารักษ์โลก แบบ RTSD’S NEW NORMAL ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จว.ก.จ.

เมื่อ ๘ – ๙ ธ.ค.๖๓ ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใ Read More …