ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

กำหนดการ การตรวจร่างกายและเอ็กชเรย์ การสอบพลศึกษาและการสอบสัมภาษณ์ การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบตัว การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการ การตรวจร่างกายและเอ็กชเรย์ การสอบพลศึกษาและการ Read More …

เลื่อนการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เลื่อนการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจัดหาจากพนักงานราชการแ Read More …

เลื่อนกำหนดวันการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ การสอบพลศึกษาและการสอบสัมภาษณ์ การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบตัว การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันการตรวจร่างกาย Read More …

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ภาควิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ Read More …

ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใน ผท.ทหาร เรื่อง โลกใบเดียว ครอบครัวเดียวกัน ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ และดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จว.พ.บ.

เมื่อ ๒๗ – ๒๘ ก.พ.๖๓ ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภา Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ ๕ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บแผ Read More …

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจการด้านแผนที่ ของกรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ส่วนที่ ๒ เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และคณะ ได้เข้าต Read More …

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานและที่จอดรถ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณา Read More …