พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการของกรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ส่วนที่ ๑ (ราชดำเนินนอก) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

อ่าน 1,035 ครั้ง

    พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการของกรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ส่วนที่ ๑ (ราชดำเนินนอก) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔