เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่าน 963 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช