ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกศึกษาและวิจัยภาคสนาม รร.แผนที่ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,533 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกศึกษาและวิจัยภาคสนาม
รร.แผนที่ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน  ๓,๒๙๖,๗๐๐.-   บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓