ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อการผลิตแผนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 1,509 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อการผลิตแผนที่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เป็นเงิน ๑,๔๗๕,๒๗๓.๒๐  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓