ประกาศราคากลาง ซื้อที่ดินเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกศึกษาและวิจัยภาคสนาม รร.แผนที่ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓,๒๙๖,๗๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ่าน 1,525 ครั้ง

ประกาศราคากลาง ซื้อที่ดินเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกศึกษาและวิจัยภาคสนาม รร.แผนที่ ผท.ทหาร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๓,๒๙๖,๗๐๐.-  บาท
วันที่กำหนดราคากลาง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓