ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำใต้บันไดอาคารเครื่องช่วยฝึก ผท.ทหาร ส่วนที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1,509 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำใต้บันไดอาคารเครื่องช่วยฝึก ผท.ทหาร ส่วนที่ ๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน  ๑๓๘,๙๐๐.-   บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓