ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) แบบติดตั้งบนรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

อ่าน 1,258 ครั้ง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสำรวจภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR)
แบบติดตั้งบนรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก
เป็นเงิน ๗๙,๘๘๐,๐๐๐.-  บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓