การเลื่อน การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบตัว การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่าน 3,238 ครั้ง

การเลื่อน การประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย การทำสัญญาและมอบตัว การสอบคัดเลือกบุคคล      เข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓