พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานและที่จอดรถ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่าน 523 ครั้ง

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารสำนักงานและที่จอดรถ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓