พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจการด้านแผนที่ ของกรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ส่วนที่ ๒ เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อ่าน 374 ครั้ง

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และคณะ
ได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจการด้านแผนที่ ของกรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ส่วนที่ ๒
เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓