พล.ท. บรรเจิด รามโกมุท จก.ผท.ทหาร พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ เยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.

อ่าน 129 ครั้ง