พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารแผนที่ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่าน 61 ครั้ง

พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล
เหล่าทหารแผนที่ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒