พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ผท.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๑

อ่าน 45 ครั้ง

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ผท.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๑