ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง งานจ้างซ่อมแกนหัวเพลา (Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412 EP

อ่าน 882 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง งานจ้างซ่อมแกนหัวเพลา (Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412 EP
วงเงินงบประมาณ ๕,๕๘๐,๐๐๐.- บาท
Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒