พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร พร้อมข้าราชการ ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

อ่าน 7,180 ครั้ง