พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่าน 776 ครั้ง

พลโท หัสฎี  วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร
ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร
เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒