เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม กรมแผนที่ทหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่าน 784 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม กรมแผนที่ทหาร
มีพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๑๙

และ หลักสูตรต้นหนถ่ายรูปทางอากาศ รุ่นที่ ๑๑