กรมแผนที่ทหารได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนี่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

อ่าน 670 ครั้ง

 

เมื่อ ๗ ส.ค.๖๑  กรมแผนที่ทหาร ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ เนี่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร