เจ้ากรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕ (LBC-25) ระหว่าง ๓๑ ก.ค. – ๒ ส.ค.๖๑ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

อ่าน 675 ครั้ง

เจ้ากรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕ (LBC-25) ระหว่าง ๓๑ ก.ค. – ๒ ส.ค.๖๑ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร