กรมแผนที่ทหาร จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑ สิงหาคม ๖๑

อ่าน 535 ครั้ง

 


กรมแผนที่ทหาร จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑ สิงหาคม ๖๑