กรมแผนที่ทหารได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ 26 ก.ค.61 เวลา 1300

อ่าน 673 ครั้ง

กรมแผนที่ทหารได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ 26 ก.ค.61 เวลา 1300