กรมแผนที่ทหารได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 ณ สโมสรนายทหารกรมแผนที่ทหาร เมื่อ 19 ก.ค.61 เวลา 0930

อ่าน 475 ครั้ง

กรมแผนที่ทหารได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 ณ สโมสรนายทหารกรมแผนที่ทหาร เมื่อ 19 ก.ค.61 เวลา 0930