กรมแผนที่ทหารได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยจัดกำลังพลทำความสะอาด บริเวณ วัดราชประดิษฐ์ฯ ถนนกัลยาณไมตรี ถนนราชินี ถนนสราญรมย์ และบริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 0900

อ่าน 562 ครั้ง

กรมแผนที่ทหารได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยจัดกำลังพลทำความสะอาด บริเวณ วัดราชประดิษฐ์ฯ ถนนกัลยาณไมตรี ถนนราชินี ถนนสราญรมย์ และบริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 0900