พลโท กฤษฏิ์ ยิ้มสู้ เจ้ากรมแผนที่ทหารทหาร พร้อมด้วยข้าราชการกรมแผนที่ทหาร ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่าน 411 ครั้ง

พลโท กฤษฏิ์ ยิ้มสู้ เจ้ากรมแผนที่ทหารทหาร พร้อมด้วยข้าราชการกรมแผนที่ทหาร ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐