หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหาร

อ่าน 1,888 ครั้ง

img003

หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหาร
เป็นหนังสือรวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทย เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล
ไล่เรียงมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในเล่มมีข้อมูลประวัติศาสตร์
และเหตุการณ์ที่สำคัญ และน่าสนใจของแต่ละยุคสมัย เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจประวัติศาสตร์ ขณะนี้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมจะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้
ราคา 199 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตอนนี้ที่กรมแผนที่ทหาร
โทร 02 223 2711 (พ.อ.รุ่งศักดิ์ หงษ์ทอง)
สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หากต้องการขอรับหนังสือดังกล่าวสำหรับห้องสมุด
กรุณาแจ้งความจำนงได้ด่วน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด