เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔

อ่าน 443 ครั้ง

งานสำรวจเขตแดนทางบก ดำเนินการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ปัญหาคงค้าง ดังนี้
ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามหลักเขตแดนที่คงค้าง จำนวน ๓ บริเวณ คือ ช่องเม็ก – วังเต่า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
บริเวณ แก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณที่วางแผนที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ดอยผาหม่น) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย