เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

อ่าน 422 ครั้ง

งานสำรวจเขตแดนทางบก ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายดำเนินการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ปัญหาคงค้าง ดังนี้
ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายดำเนินการสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามหลักเขตแดนที่คงค้าง จำนวน ๓ บริเวณ คือ ช่องเม็ก – วังเต่า อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี บริเวณแก่งผาได อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย และบริเวณที่วางแผนที่จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ดอยผาหม่น) อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย