เดือนสิงหาคม ปี ๒๕๕๓

อ่าน 428 ครั้ง

๓.๑  ตรวจสอบและเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแม่น้ำเมยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเดินของน้ำที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ จำนวน ๖ จุด คือ
๓.๑.๑  บ้านแม่โกนเกน อ.แม่สอด จ.ตาก (๒ จุด)
๓.๑.๒  วัดพระธาตุคอกช้างเผือก อ.แม่สอด จ.ตาก
๓.๑.๓  บ้านห้วยม่วง ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก (๒ จุด)
๓.๑.๔  เกาะกลางแม่น้ำเมยใต้สะพานมิตรภาพไทย – พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก
๓.๒  ตรวจสอบเส้นเขตแดนบนแผนที่ L7017 และ L7018 ไม่ตรงกันบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
๓.๓ ตรวจสอบถนนตัดผ่านเส้นเขตแดนบริเวณบ้านตะโกบน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้งจ.ราชบุรี