เดือนกรกฎาคม ปี ๒๕๕๓

อ่าน 488 ครั้ง

ตรวจสอบและเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแม่น้ำเมยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเดินของน้ำที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ จำนวน ๒ จุด คือ
๓.๑  บ้านแม่โกนเกน อ.แม่สอด จ.ตาก
๓.๒  วัดพระธาตุคอกช้างเผือก อ.แม่สอด จ.ตาก