วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ กรมแผนที่ทหาร

อ่าน 1,212 ครั้ง

Click to download in FLV format (52.86MB)

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของกรมแผนที่ทหาร