บทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ “ครองแผ่นดินโดยธรรม”

อ่าน 565 ครั้ง

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ “ครองแผ่นดินโดยธรรม”