เดือน มกราคม ๒๕๕๔

อ่าน 403 ครั้ง

งานสำรวจเขตแดนทางบก โครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วม ไทย–ลาว อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ บริเวณ คือ บริเวณทุ่งหนองบัว ช่องเม็ก – วังเต่า ในเขต จ.อุบลราชธานี สามหมู่บ้าน จ.อุตรดิตถ์ แก่งผาได และบริเวณหลักเขตแดนที่ ๒-๐๘ (ผาหม่น) ในเขต จ.เชียงราย