เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓

อ่าน 423 ครั้ง

งานสำรวจเขตแดนทางบก โครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วม ไทย–ลาว อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลการสำรวจและแผนผังสนามที่ยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จ จำนวน ๕ บริเวณ คือ บ้านทุ่งหนองบัว และช่องเม็ก-วังเต่า ในเขต จ.อุบลราชธานี  สามหมู่บ้าน จ.อุตรดิตถ์ แก่งผาได และบริเวณหลักเขตแดนที่ ๒-๐๘ (ผาหม่น) ในเขต จ.เชียงราย