เดือน กันยายน ๒๕๕๓

อ่าน 447 ครั้ง

ผท.ทหาร เดินทางไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลสภาพปัญหาเขตแดนไทย-พม่า ฝ่ายเดียว
ในพื้นที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง และ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาเขตแดนให้ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – พม่า (JBC) (ฝ่ายไทย)
ระหว่าง ๑ – ๒๐ ก.ย.๕๓