เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓

อ่าน 424 ครั้ง

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง จ.ยะลา รวมระยะทาง ๕๐.๔ กม. โดยในเดือน พ.ค.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน F (BP 42/50 – BP 42/213) ระยะทาง ๗.๑ กม. ในเขต อ.กาบัง จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-สำรวจกรุยแนวหลักเขตแดน เพิ่มจากเดือน เม.ย.๕๓ ได้อีกจำนวน ๕๐ หลัก ระยะทางประมาณ ๒.๒ กม. ตั้งแต่ BP 42/50 ถึง BP 42/100 สภาพหลักเขตแดน เป็นหลักดี ๓๔ หลัก หลักชำรุด ๑๒ หลัก และหาหลักไม่พบ ๔ หลัก
-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ เพิ่มจากเดือน เม.ย.๕๓ ได้อีกจำนวน ๕๐ หลัก ระยะทางประมาณ ๒.๒ กม. ตั้งแต่ BP 42/50 ถึง BP 42/100 สถานภาพหลักเขตแดนรอผลการคำนวณ