เดือน เมษายน ๒๕๕๓

อ่าน 406 ครั้ง

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง จ.ยะลา รวมระยะทาง ๕๐.๔ กม. โดยในเดือน เม.ย.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน F (BP 42/50 – BP 42/213) ระยะทาง ๗.๑ กม. ในเขต อ.กาบัง จ.ยะลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-สำรวจกรุยแนวหลักเขตแดน ได้จำนวน ๑๑๓ หลัก ระยะทางประมาณ ๔.๙ กม.ตั้งแต่ BP 42/100 ถึง BP 42/213 สภาพหลักเขตแดน เป็นหลักดี ๗๔ หลัก หลักชำรุด ๒๔ หลัก และหาหลักไม่พบ ๑๕ หลัก
-สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ ได้จำนวน ๑๑๓ หลัก ระยะทางประมาณ ๔.๙ กม. ตั้งแต่ BP 42/100 ถึง BP 42/213 สภาพหลักเขตแดนรอผลการคำนวณ