เดือน มีนาคม ๒๕๕๓

อ่าน 445 ครั้ง

ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายจะทำการสำรวจฯ ในพื้นที่เร่งด่วนที่ ๑๒ บี (XII B) ตอน B ถึง ตอน H รวม ๗ ตอน ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง จ.ยะลา รวมระยะทาง ๕๐.๔ กม. โดยในเดือน มี.ค.๕๓ ชุดสำรวจร่วมฯ ได้ทำการสำรวจในตอน E (BP 40/124 – BP 42/50) ระยะทาง ๗.๒ กม. ในเขต อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีผลการสำรวจฯ ดังนี้

-กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจำนวน ๕๐ หลัก(หลังจากทราบผลการคำนวณสภาพหลักทั้งหมด เป็นหลักที่อยู่ในตำแหน่ง ๑๒๕ หลัก และเป็นหลักที่ไม่อยู่ในตำแหน่ง ๕๐ หลัก)
-สำรวจวงรอบซ้ำตรวจสอบด้วยวิธีงานวงรอบ จำนวน ๑๓ สายงานวงรอบ ระยะทาง ๔.๑ กม.
-ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดนจำนวน ๑๒๕ หลัก