ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ.อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์

พ.อ.สมโภช ปัณฑวังกูร
รอง ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่

 

หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลทางแผนที่
พ.ท. ภาวัต วิพุทธกุล

หัวหน้าแผนกจัดการและพัฒนาระบบ
พ.ท. อนุรักษ์ ท่าห้อง 

หัวหน้าแผนกบริการข้อมูลและศูนย์สารสนเทศ
-

นายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
-