ส่วนบังคับบัญชา

ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
พ.อ.อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์

พ.อ.สมโภช ปัณฑวังกูร
รอง ผอ.ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่

 

หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูลทางแผนที่
-

หัวหน้าแผนกจัดการและพัฒนาระบบ
-

หัวหน้าแผนกบริการข้อมูลและศูนย์สารสนเทศ
-

นายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
-