แผนกถ่ายรูป

หน.ผถร.กพพ.ผท.ทหาร

หน้าที่

ถ่ายรูป ถ่ายเอกสาร และทำแม่พิมพ์ ออกแบบ เขียนภาพสำหรับงานพิมพ์