แผนกต้นหนถ่ายภาพทางอากาศ

หน.ผตถ.กบอ.ผท.ทหาร
พ.อ. อาษิฐ ลาภพระแก้ว

                                                                       หน้าที่
                           1. บินถ่ายภาพและสำรวจทางอากาศ เพื่อกิจการแผนที่และการพัฒนาประเทศ

                           2. บินสนับสนุนการสำรวจทางพื้นดิน

                           3. บินสนับสนุนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศ

                           4. บินสนับสนุนทั่วไปให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

                           5. ฝึกนักบินให้มีความรู้ความสามารถในการบินถ่ายภาพและสำรวจทางอากาศ
                               และบินสนับสนุนทั่วไป