หน้าหลัก

ผอ.กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
พ.อ.สุกริช ลาภเกรียงไกร

ภารกิจ : มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน ดำเนินการบินถ่ายภาพและสำรวจทางอากาศ เพื่อกิจการแผนที่และการพัฒนาประเทศ เก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ ตรวจสอบคุณภาพภาพถ่ายทางอากาศ บินสนับสนุนการสำรวจทางพื้นดิน บินสนับสนุนทั่วไปให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งกำลังด้านอากาศยาน การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน การบริการสนามบิน ตลอดจนการฝึกนักบิน ต้นหนถ่ายภาพทางอากาศ และผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน รวมทั้งรับผิดชอบการควบคุมรักษาความปลอดภัยในการบินถ่ายภาพทางอากาศ มีผู้อำนวยการกองบินถ่ายภาพทางอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การจัดส่วนราชการ : ประกอบด้วย กองบังคับการกองบินถ่ายภาพทางอากาศ และหน่วยรอง 5 หน่วย ดังนี้

  • ฝูงบินที่ 1
  • ฝูงบินที่ 2
  • แผนกต้นหนถ่ายภาพทางอกาศ
  • แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • แผนกผลิตภาพถ่ายทางอากาศ