ข่าวประชาสัมพันธ์

1. กองการเงิน จะให้ข้อมูลบริการด้านการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การตรวจสอบหลักฐานในการขอกู้เงิน พร้อมนำส่งเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. แต่งตั้งผู้แทนรับเช็คช่วยชาติ