ข้อมูลเผยแพร่

  • โครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย - 3 เม.ย. 2021 โครงการพัฒนาแบบจำลองยีออยด์ความละเอียดสูงของประเทศไทย Development of Precise Geoid Model of Thailand Click ที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF
  • หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล - 23 ธ.ค. 2021 หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นหนังสือรวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทย เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล ไล่เรียงมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในเล่มมีข้อมูลประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ที่สำคัญ และน่าสนใจของแต่ละยุคสมัย เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจประวัติศาสตร์ ขณะนี้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมจะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้ ราคา 199 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตอนนี้ที่กรมแผนที่ทหาร โทร 02 223 2711 (พ.อ.รุ่งศักดิ์ หงษ์ทอง) สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หากต้องการขอรับหนังสือดังกล่าวสำหรับห้องสมุด กรุณาแจ้งความจำนงได้ด่วน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด
  • ข้อมูลอักขรานุกรมแผนที่ ชุด L7018 - 23 ธ.ค. 2021 ข้อมูลอักขรานุกรมแผนที่ ชุด L7018   1. สถานที่ราชการและสาธารณูปโภค 2. สถานศึกษา 3. สถานพยาบาล 4. สถานีคมนาคม 5. สถานที่ทางศาสนา 6. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 7. พระราชวัง และพระตำหนัก 8. สถานที่ทางกระบวนการยุติธรรม 9. แหล่งชุมชน 10. แหล่งน้ำ 11. ภูเขา 12. สถานที่อื่นๆ
  • ข้อมูลด้านการบริการ พื้นที่บินถ่ายภาพทางอากาศ ด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ของ ผท.ทหาร - 28 พ.ย. 2021 ข้อมูลด้านการบริการ พื้นที่บินถ่ายภาพทางอากาศ ด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ของ ผท.ทหารข้อมูลด้านการบริการพื้นที่บินถ่ายภาพทางอากาศ ด้วยกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข ของ ผท.ทหาร
  • หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหาร - 4 พ.ย. 2021 หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหาร หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลโทแผ้ว แผ้วพิษากุล อดีตเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นหนังสือรวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทย เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล ไล่เรียงมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในเล่มมีข้อมูลประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ที่สำคัญ และน่าสนใจของแต่ละยุคสมัย เหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจประวัติศาสตร์ ขณะนี้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมจะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้ ราคา 199 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตอนนี้ที่กรมแผนที่ทหาร โทร 02 223 2711 (พ.อ.รุ่งศักดิ์ หงษ์ทอง) สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา หากต้องการขอรับหนังสือดังกล่าวสำหรับห้องสมุด กรุณาแจ้งความจำนงได้ด่วน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด